31/01/2019 -

Đa Minh Việt Nam

1462
"Do thẩm quyền của chúng tôi, chúng tôi xác định Tổng hội bầu cử được tổ chức từ ngày 09/7/2019, tại Chủng viện Thánh Giuse, thị trấn Long Khánh, số  210 Hùng Vương, Xuân Bình, Long Khánh, Ðồng Nai, Việt Nam (cơ sở này nằm trong miền nơi có tu viện giảng thuyết thánh Martinô de Porres, Biên Hoà)".
Tổng hội 2019 có 142 thành viên tham dự, trong đó có 104 nghị huynh có quyền bỏ phiếu. Thành phần còn lại là quan sát viên gồm các khách mời và chuyên viên.Tải các bản Doc và PDF văn thư trên tại ĐÂY
114.864864865135.135135135250