02/07/2021 -

Đa Minh Việt Nam

766

Từ thứ hai ngày 14-6 đến thứ bảy ngày 19–6-2021, tu viện Martin-Hố Nai tổ chức Tĩnh Tâm Năm cho các anh em.

Tuần tĩnh tâm diễn ra thật sốt sắng với việc tất cả anh em cùng hiệp dâng Thánh Lễ, nguyện Kinh Thần Vụ, đọc Kinh Mân Côi, chầu Thánh Thể, và chia sẻ đời sống huynh đệ qua các chủ đề:
  1. Phụng vụ và cầu nguyện (Cha Đa Minh Phạm Ngọc Điển, OP)
  2. Ba lời khuyên Phúc Âm (Cha Đa Minh Đinh Viết Tiên, OP)
  3. Kỷ luật tu trì và việc học hành (Cha Đa Minh Nguyễn Đức Bình, OP)
  4. Đời sống cộng đoàn (Cha Phanxicô Xaviê Bùi Quang Thảnh, OP)
  5. Tâm tình quý Cha hưu (Cha Raphaen Nguyễn Văn Chúc, OP)
  6. Tâm tình quý Thầy Tu huynh (Thầy Gio-an Baotixita Tạ Văn Long, OP)

Qua các bài chia sẻ, anh em ngày càng hiểu rõ hơn về đời sống của nhau, đặc biệt về quý cha lớn tuổi và quý anh em tu huynh. Nhờ vậy, mọi người càng yêu mến và trân trọng nhau hơn. Tuần Tĩnh Tâm kết thúc thật tốt đẹp và mang lại nhiều ơn ích cho mọi người.

Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Cha thánh Đa Minh và thánh Martin, thương nâng đỡ và ban ơn giúp mọi anh em trong tu viện chúng con ngày càng sống tốt lành, thánh thiện, luôn trung tín với Chúa, với Nhà Dòng và yêu thương mọi người. Amen.
Ban Thông Tin Tu Viện
114.864864865135.135135135250