11/07/2021 -

Đa Minh Việt Nam

639

Tối Chúa nhật ngày 11/7/2021, tu viện thánh Giuse - Curia chầu Thánh Thể, khai mạc tuần tĩnh tâm năm của tu viện với chủ đề: Năm thánh Đa Minh: Nhìn lại đặc sủng, đời sống và sứ vụ của chúng ta. Trong phần suy niệm khai mạc, thầy phó tế Giuse Nguyễn Văn Chung, OP. đã gợi ý cho cộng đoàn nhìn lại một năm qua để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Dòng và cho cộng đoàn; đồng thời thầy mời gọi anh em biết dùng những giây phút thinh lặng quý báu này, sống kết hiệp mật thiết với Chúa, để Chúa thánh hóa đời sống tu đức của anh em. Cuối cùng, hướng tới những sứ vụ trong tương lai, cộng đoàn được mời gọi sống hy vọng và phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa, trong sự che chở của Đức Maria và lời cầu bầu của thánh tổ phụ Đa Minh.


Vì tình hình dịch bệnh, năm nay Tỉnh dòng không thể tập trung tất cả anh em về tĩnh tâm, cũng như mời các linh mục giảng phòng đến chia sẻ được. Tất cả các tu viện, tu xá... đều tự tổ chức theo đơn vị của mình, và do anh em tự giúp nhau học hỏi, cầu nguyện.

Xin anh em hiệp thông và đồng hành thiêng liêng với tu viện Thánh Giuse - Curia trong tuần tĩnh tâm này.
Trọng Chính, OP.
114.864864865135.135135135250