22/01/2019 -

Đa Minh Việt Nam

638
 
Thứ Sáu, ngày 18 – 12 - 2018, tu viện Martino-Hố Nai tổ chức Tĩnh Tâm Tháng 1 cho các anh em. Ngoài quý cha và quý thầy đang sống tại tu viện, ngày tĩnh tâm còn có sự hiện diện của quý cha, quý thầy ở phụ xá Hiền Đức và quý cha đang mục vụ tại giáo xứ Ngọc Đồng.
Ngày tĩnh tâm bắt đầu với việc tất cả anh em cùng đọc Kinh Mân Côi xin Đức Mẹ giúp mọi người tĩnh tâm sốt sắng và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp; tiếp theo là bài chia sẻ của cha Giuse Đinh Tuấn Hậu, OP, với đề tài “Thuận theo ý Chúa”.

Mở đầu bài chia sẻ, cha Giuse nhắc mọi người: mùa Giáng Sinh đã kết thúc, chúng ta bắt đầu bước vào mùa Thường Niên; và một trong những tư tưởng chính yếu trong mùa này là hãy thực thi thánh ý Thiên Chúa.
 Khởi đi từ đoạn Tin Mừng Gioan chương 4, cha mời gọi mọi người cùng chiêm ngắm dung nhan Chúa Giêsu. Ngài chính là mẫu gương trong việc thực thi thánh ý Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa Giêsu không quan tâm đến lương thực trần gian mà các môn đệ vừa mang về, nhưng Ngài mà chỉ quan tâm đến việc thực thi thánh ý Chúa mà thôi.
Tiếp theo, cha trình bày cho mọi người hiểu thánh ý Chúa là gì, có bao nhiêu loại, ý nghĩa ra sao; sau đó, cha khuyến khích các anh em thuận theo ý Chúa qua việc:
  • Thực hiện những việc phải làm và nên làm.
  • Vui lòng đón nhận những điều ta không mong muốn.
  • Cố gắng nhận ra thánh ý Chúa nơi những điều nhỏ mọn trong cuộc sống.
  • Bằng lòng với những gì mình có, chứ không ganh tỵ với những điều người khác hơn mình.

Sau bài chia sẻ của cha Giuse, mọi người cùng hồi tâm sám hối và lãnh Bí Tích Hòa Giải. Vào lúc 10g30, tất cả các anh em cùng quy tụ tại nhà nguyện để đọc Kinh Giờ Sáu và dâng Thánh Lễ do cha Giuse Nguyễn Hữu Phú, OP, chủ sự. Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha mời gọi mọi người hãy noi gương tuân phục và hy sinh của Chúa Giêsu. Ngài đã vâng theo thánh ý Thiên Chúa và trở nên hạt lúa tốt gieo vào trần gian này để mang lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người.

Sau Thánh Lễ, mọi anh em cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ với bao nụ cười trên môi.
Xin Chúa thương nâng đỡ và giúp mọi anh em trong tu viện chúng con biết thuận theo ý Chúa trong mọi giây phút cuộc đời. Amen.
Ban Thông Tin Tu Viện
 
114.864864865135.135135135250