31/01/2019 -

Đa Minh Việt Nam

966
Thứ Hai, ngày 28.01.2019, tu viện Martino - Hố Nai tổ chức thường huấn cho các anh em. Ngoài quý cha và quý thầy đang sống tại tu viện, ngày hôm nay còn có sự hiện diện của quý cha, quý thầy ở Hiền Đức, Giang Sơn, Ngọc Đồng và Bông Trang.
Buổi thường huấn được thực hiện với bài chia sẻ của cha Đa Minh Nguyễn Đức Bình, OP, về một số văn kiện của Giáo hội liên quan đến việc cử hành Thánh Lễ.

Mở đầu bài chia sẻ, cha Đa Minh nhắc mọi người về ý nghĩa và giá trị cao cả vô song của Thánh Lễ; sau đó, cha giới thiệu một số văn kiện liên quan đến Thánh Lễ như: Hiến chế về Phụng Vụ Thánh của Công đồng Vatican II, Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma, Bộ Giáo Luật, Thư của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II về Mầu nhiệm và việc tôn kính Phép Thánh Thể, , Huấn thị về Âm nhạc trong Phụng Vụ, Sắc lệnh về Thánh Lễ Tiệc Ly,….Tiếp theo, cha khai triển chi tiết Huấn thị Redemptionis Sacramentum về một số điều phải tuân thủ hay phải xa lánh liên quan đến Phép Thánh Thể. Sau đó, mọi người cùng thảo luận và trao đổi để hiểu rõ hơn về Huấn thị và cử hành Thánh Lễ sao cho đúng đắn và sốt sắng hơn.
Sau buổi thường huấn, các anh em cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ với bao nụ cười trên môi.
Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một buổi thường huấn thật bổ ích. Xin Chúa thương nâng đỡ và giúp mọi anh em trong tu viện chúng con ngày càng yêu mến và cử hành Thánh Lễ cách sốt sắng hơn. Amen.
Ban Thông Tin Tu Viện

 
114.864864865135.135135135250