10/06/2019 -

Đa Minh Việt Nam

2987

Từ thứ Hai ngày 3.6 đến thứ Bảy ngày 8.6.2019, tu viện Martino - Hố Nai tổ chức Tĩnh Tâm Năm cho các anh em. Ngoài quý cha và quý thầy đang sống tại tu viện, tuần tĩnh tâm còn có sự hiện diện của quý cha và quý thầy ở phụ xá Hiền Đức, Giang Sơn; các giáo xứ Thánh Linh, Quảng Phú, Quảng Nhiêu, Dũng Lạc, Rờ-Kơi, Ngọc Đồng, Bông Trang.

Tuần tĩnh tâm diễn ra rất sốt sắng với việc tất cả anh em cùng hiệp dâng Thánh Lễ, nguyện Kinh Thần Vụ, đọc Kinh Mân Côi, chầu Thánh Thể, chia sẻ đời sống huynh đệ và nghe giảng dưới sự hướng dẫn của cha Đa Minh  Phạm Xuân Uyển, SDB.

 

Qua việc trình bày giấc mơ về 10 viên ngọc của thánh Gioan Bosco, cha Đa Minh  mời gọi mọi người cùng nhìn lại đời sống khó nghèo, tuân phục, khiết tịnh, tông đồ, tiết độ, chay tịnh, cũng như về các nhân đức Tin, Cậy, Mến của mình; đồng thời cha hướng mọi người về phần thưởng lớn lao mà Thiên Chúa dành sẵn cho người môn đệ trung thành. Từ đó, cha khuyến khích tất cả anh em cùng cố gắng hơn nữa trong hành trình bước theo Chúa Giêsu.


 

Tuần Tĩnh Tâm kết thúc thật tốt đẹp và mang lại nhiều ơn ích cho mọi người.

Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Cha thánh Đa Minh  và thánh Martin, thương nâng đỡ và ban ơn giúp mọi anh em trong tu viện chúng con ngày càng sống tốt lành, thánh thiện. Amen.

Ban Thông Tin Tu Viện

 

114.864864865135.135135135250