16/01/2021 -

Đa Minh Việt Nam

1812
Sáng ngày 16-01-2021, tại tu viện Rất thánh Mân Côi, Gò Vấp, Đức Cha Gioan, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc đã chủ sự thánh lễ thụ phong Phó tế cho 11 thầy dòng Đa Minh Việt Nam. Khoảng 70 anh em linh mục trong Dòng cùng với khoảng chục cha khách đồng tế với Đức Cha và hơn 100 quý khách mời là quý ông bà cố, thân nhân của các tân chức.

Qua nghi thức đặt tay và đọc lời cầu nguyện, từ nay các thầy trở thành những người có chức thánh, phục vụ Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể đắc lực hơn trong vai trò Phó tế: cử hành Bí tích, phục vụ các tín hữu Chúa theo gương các Tông đồ xưa, hết lòng yêu mến Giáo Hội và nhiệt tình dấn thân vì người nghèo.

Trong lời tri ân cuối thánh lễ, cha Giám Tỉnh tỉnh Dòng Đa Minh đã thay mặt toàn thể anh em trong Dòng cám ơn Đức Cha phụ tá, quý cộng đoàn và nhất là gia đình, đã sẵn sàng dâng hiến những người con yêu quý cho Dòng.
Truyền thông Đa Minh
114.864864865135.135135135250