05/08/2019 -

Đa Minh Việt Nam

3103
8g30, thứ 5, ngày 15 tháng 8, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản (Giáo phận Long Xuyên) sẽ truyền chức Linh mục cho 8 anh em Đa Minh Việt Nam tại Nhà thờ Đa Minh - Ba Chuông. Kính mời quý ông bà anh chị em hiệp nguyện cùng nhà Dòng, cầu nguyện cho các tiến chức.


114.864864865135.135135135250