22/10/2018 -

Đa Minh Việt Nam

3426
Với các ý chỉ; Cầu nguyện cho Tỉnh Dòng, cầu nguyệncho bệnh nhân và người nghèo, cầu nguyện cho giáo phận và khách hành hương, cầu bình an cho gia đình, cầu nguyện cho các linh mục, tu sỹ và ơn gọi truyền giáo,... trong 6 thánh lễ do các Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Gioan Đỗ Văn Ngân, Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giuse Đinh Đức Đạo,... chủ tế, trong suốt ngày 3 tháng 11 năm 2018. Kính Mời cộng đoàn tham dự và hiệp thông 
114.864864865135.135135135250