19/12/2019 -

Đa Minh Việt Nam

2210
Sau các phiên họp và bầu cử, nghị huynh đoàn đã chọn được vị tân giám tỉnh cho nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. 
Cha tân giám tỉnh cùng toàn thể nghị huynh đã có giờ viếng thăm đất Thánh, kính thăm các vị tiền bối trong Dòng đã qua đời.


114.864864865135.135135135250