03/05/2020 -

Đa Minh Việt Nam

1325
Các bạn nam thanh niên nào muốn sống ơn gọi tu Đa Minh, các bạn hãy mạnh dạn liên hệ với Ban Giám Đốc Thỉnh Viện để đăng ký dự thi, qua email: thinhviendaminh@gmail.com; hoặc huucuongop@gmail.com
(Để biết thêm chi tiết về điều kiện dự thi và phiếu đăng ký dự thi, xin tham khảo tại địa chỉ website của Thỉnh Viện Đa Minh Việt Nam: https://thinhviendaminh.net/)


114.864864865135.135135135250