23/08/2018 -

Đa Minh Việt Nam

1027
Đáp ứng nhu cầu khám phá và học hỏi Kinh Thánh và ý nghĩa đức tin của anh chị em, song song với các buổi “Tối Thứ Ba Thần học”, chúng tôi khôi phục lại lớp Kinh Thánh Căn bản do Cha Antôn Trần Thanh Long, OP. chủ xướng và giảng dậy trước đây. Lớp học dự định kéo dài trong 2 năm. Các buổi học sẽ diễn ra vào tối thứ Ba, tuần 1, 2 và 3 trong tháng.

114.864864865135.135135135250