06/01/2022 -

Đa Minh Việt Nam

676
5 giờ sáng ngày 05.01.2022, trong thánh lễ tại tu viện Rất Thánh Mân Côi, Gò Vấp thày Tôma Trần Hiệu, OP đã tuyên lại lời khấn Dòng của mình. Cha Bề trên Đa Minh Dương Hoàng Lộc, OP đã thay mặt cha Giám tỉnh chủ sự thánh lễ và nhận lời khấn.

Mở đầu, cha Bề trên đã có đôi lời tâm tình với người anh em khấn sinh và cộng đoàn. Ý nghĩa của việc tuyên lại lời khấn giống như một lần nữa xác quyết về hành trình theo Đức Kitô. Đó là hành trình do chính Thiên Chúa mời gọi từng cá nhân hãy mạnh dạn mà tiến bước. Con đường ấy vốn là con đường hẹp của Tin Mừng và người sống đời thánh hiến cũng được mời gọi họa lại con đường ấy trong cuộc đời mình ngang qua những giá trị của ba lời khuyên Phúc Âm. Hướng đến một mục tiêu duy nhất, đó là rập theo khuôn mẫu cuộc đời của Thày Giêsu chí thánh, người tu sĩ Đa Minh không ngừng khắc họa hình mẫu lý tưởng ấy cách cụ thể và sống động nơi bản thân, dưới sự trợ giúp và nâng đỡ của ơn thánh.
Cha tiếp tục nhắn nhủ, sống đời cộng đoàn không nên được hiểu như là ở cùng một nhà, sống cùng một giờ, sinh hoạt cùng một nhịp. Hơn như thế, đời sống cộng đoàn còn mang một sức sống tiềm tàng nội tại, đó là sức sống không ngừng biến đổi và vươn lên trong tình liên đới và huynh đệ, là sự sẻ chia trách nhiệm, và còn là sự chung hưởng hạnh phúc mà đoàn sủng đem lại.
Sau bài Tin Mừng là nghi thức tuyên lại lời khấn. Quỳ trước Thiên Chúa và với sự chứng kiến của anh em, thày Tôma Trần Hiệu một lần nữa đã mạnh dạn tuyên lại lời khấn của mình trong ơn gọi và linh đạo Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Qua cử chỉ này, anh đã biểu lộ lòng khát khao và tinh thần tiếp tục dấn thân để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân theo tinh thần và căn tính của một tu sĩ Đa Minh.
 
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Cha Thánh Đa Minh, xin Thiên Chúa thương ban ơn lành để thày luôn trung tín với lời cam kết của mình. 
 
114.864864865135.135135135250