29/08/2021 -

Đa Minh Việt Nam

828

Vào lúc 5g00, ngày 28/8/2021, anh em trong tu viện 
Mân Côi, Gò Vấp đã long trọng cử hành thánh lễ Khấn lại dành cho 5 anh em lớp Thực tập tại nguyện đường Tu viện.
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Giuse Phan Tấn Thành mời cộng đoàn, hiệp cùng thánh phụ Đa Minh, nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý thầy sắp tuyên khấn ơn can đảm, sẵn sàng tiếp bước cha thánh, hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa trong ơn gọi Giảng thuyết.

Trong bài giảng, cha Giuse chia sẻ đề tài Luật thánh Augustinô trong bối cảnh nước Việt Nam. Theo cha Giuse, có thể nói tu luật thánh Augustinô cũng là một hiến chương nhằm thiết lập một Dòng tu trong đó mọi người góp tài sản làm của chung. Tuy nhiên, lối sống để tất cả tài sản làm của chung không phải là mục đích mà chỉ là phương tiện, hay nói đúng hơn, là dấu chỉ của một sự hợp nhất sâu xa hơn, sự hợp nhất của yêu thương (unitas caritatis). Với đề tài này, cha chia sẻ hai phần chính: Mọi sự làm của chung và sống tự do.
Lý tưởng sống chung bắt nguồn từ sách Tông đồ Công vụ, với những đoạn văn mà Luca mô tả tình trạng của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, chẳng hạn “Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền thờ” (2,44-45). Luật thánh Augustinô đặt đời sống chung và sự hoà thuận là mục tiêu tiên khởi. Vì vậy, Hiến pháp sau công đồng Vaticanô II cũng đặt đời sống cộng đoàn ngay ở chương đầu. Bản luật thánh Augustinô mở đầu với lối sống chung, thế rồi, tu luật lại kết thúc với tự do: cả hai đều ở dưới bóng cờ của yêu thương, yêu thương vừa là nỗ lực của con người vừa là ân huệ của Thiên Chúa. Nhờ lòng yêu thương đó, chúng ta sẵn sàng chấp nhận sống chung một nhà với nhau, đặt tất cả tài sản làm của chung.
Sau bài giảng là nghi thức Khấn lại của 5 anh em. Qua những năm tháng sống ơn gọi Đa Minh, hôm nay, 5 anh em hân hoan tuyên khấn với niềm xác tín vào lòng thương xót của Thiên Chúa, và tin tưởng vào tình thương của anh em. Qua đó, anh em được tiếp tục tiến bước trong linh đạo Dòng, đồng thời, đón nhận quãng thời gian thụ huấn sắp tới, hầu có thể đủ bình tâm đi đến quyết định dâng hiến trọn đời cho Thiên Chúa trong ơn gọi này.

Trước mặt Thiên Chúa, dưới sự hiện diện của quý cha cùng toàn thể anh em cộng đoàn Tu viện, 5 anh em khấn sinh tiến lên bàn thánh, đặt tay trên Sách Hiến Pháp và Chỉ Thị để tuyên khấn. Đó là giây phút linh thiêng, diễn tả niềm tin và tình yêu của anh em đối với ơn gọi mà anh em đang sống.
 
Thánh lễ khép lại trong niềm vui và bình an với bao ơn lành Thiên Chúa ban cho anh em khấn sinh và toàn thể cộng đoàn Tu viện.
114.864864865135.135135135250