29/03/2017 -

Đa Minh Việt Nam

3788

Sáng ngày 25/3/2017, tại Tu xá Thánh phụ Đa Minh , Đà Lạt đã diễn ra Thánh lễ đặt viên đá xây dựng đầu tiên. Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hoà đã đến chủ sự Thánh lễ trọng đại này. Cùng hiện diện để đồng tế trong Thánh lễ còn có Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, cùng đông đảo quý cha, quý tu sĩ, và quý thân nhân, ân nhân xa gần.
 

Với hơn 60 năm hình thành và phát triển, nay Tu xá Thánh phụ Đa Minh  đã dột nát và xuống cấp trầm trọng. Vì thế, việc xây dựng lại Tu xá lúc này là một việc làm cần thiết, ngõ hầu anh em Đa Minh  có được một nơi ở ổn định và tiếp tục phục vụ đắc lực cho sứ vụ mà Thiên Chúa và mọi người đã tin tưởng giao phó.

Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, và dù cư ngụ ở một nơi nhỏ hẹp, anh em Đa Minh  vẫn luôn hoạt động đắc lực để đáp ứng những nhu cầu của thời đại. Điển hình là các lĩnh vực:

Vườn ươm ơn gọi:  Đây chính là nguồn ơn gọi không chỉ cho Tỉnh dòng Đa Minh , mà còn chia sẻ ơn gọi cho các chủng viện và các dòng Vinh Sơn, Cát Minh, Tu hội Tận Hiến ICM, Thừa Sai Đức Tin, Don Bosco …

+ Mục vụ huấn giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số: Đào tạo các giáo phu (các thừa tác viên ngoại thường, người dân tộc)

Mục vụ cho Huynh đoàn: Đặc trách Huynh đoàn toàn Giáo phận Đà Lạt và Nha Trang.

+ Mục vụ giáo xứ: Tại Giáo phận Đà Lạt, anh em Đa Minh  đã thành lập nhiều giáo xứ, giáo điểm… nhưng nay đã bàn giao lại cho Giáo phận và chỉ giữ lại Giáo xứ Lạc Lâm.

Chia sẻ việc đào tạo chung của Tỉnh Dòng: Bằng việc tạo điều kiện cho anh em đi học bổ sung kiến thức và học nghề, đặc biệt quan tâm đến học hành của các anh em tu huynh.

+ Lo mục vụ cho anh chị em dân tộc thiểu số, trẻ khiếm thị và di dân.

Nguyện xin Thiên Chúa, Thánh phụ Đa Minh  chúc lành cho công trình xây dựng ngôi nhà mới này, và xin Ngài cũng ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý thân nhân, ân nhân đã rộng tay cộng tác với Dòng trong công trình xây dựng này qua lời cầu nguyện cũng như những đóng góp vật chất quý báu.

BTT

 

114.864864865135.135135135250