10/09/2018 -

Đa Minh Việt Nam

6545
Với sắc lệnh của Đức Giám Mục Giáo phận Vinh ký ngày 27.5.2017, Tỉnh Dòng Đa minh Việt Nam đã tiến hành những bước căn bản để thiết lập cộng đoàn mới tại Vinh. Ngày 8.10,2018, Cộng đoàn sẽ chính thức ra mắt tại địa chỉ: Thôn 5, Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An.

114.864864865135.135135135250