19/10/2016 -

Đa Minh Việt Nam

2213
Ngày hành hương với chủ đề "Thánh Martinô - Khí Cụ Bình An Của Chúa" sẽ bắt đầu từ 5g00 ngày 3 tháng 11, với Thánh lễ khai mạc do cha Bề Trên tu viện chủ tế. Trong ngày, sẽ có thêm 5 Thánh lễ khác, kết thúc với lễ do Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, chủ tế, lúc 19g30.

114.864864865135.135135135250