27/10/2020 -

Đa Minh Việt Nam

7699
Kính mời cộng đoàn tham dự đại lễ Kính Thánh Martino de Porres tại Tu viện Đền Thánh Martino Hố Nai, vào ngày 3.11.2020, với chủ đề: "Thánh Martino - Vị Lương Y Nhân Từ". Truyền thông Đa Minh sẽ thực hiện truyền hình trực tiếp 5 Lễ cử hành tại Lễ Đài.

114.864864865135.135135135250