22/10/2019 -

Đa Minh Việt Nam

4483
Mừng kính Thánh Martino de Porres, 3.11., Truyền thông Đa Minh sẽ thực hiện online 5 Thánh lễ do các Đức Cha và cha Giám Tỉnh Đa Minh Việt Nam chủ tế, tại Đền Thánh Martino - Hố Nai. Kính mời quý cộng đoàn tham dự và hiệp nguyện.
114.864864865135.135135135250