15/08/2018 -

Đa Minh Việt Nam

11384
Sáng 15.8.2018, 15 tu sỹ Đa Minh Việt Nam đã tuyên khấn trọng thể tại nhà thờ Mân Côi (Gò Vấp) trong thánh lễ do cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hoà chủ sự. BBt xin giời thiệu cùng quý độc giả chân dung 15 tu sỹ chính thức mới của nhà Dòng:
1. Tu sỹ Antôn Hoàng Văn Phúc

2. Tu sỹ Đa Minh Nguyễn Đức Huân

3. Tu sỹ Nguyễn Thế Lân

4. Tu sỹ Giuse Nguyễn Văn Nghi

5. Tu sỹ Giuse Phạm Kim Lâm

6. Tu sỹ Giuse Phạm Thái Học

7. Tu sỹ Giuse Vũ Công Danh

8. Tu sỹ Inhaxiô Châu Thiên Long

9. Tu sỹ Laurensô Đặng Xuân Đợi

10. Tu sỹ Martino Teresa Nguyễn Trung Du

11. Tu sỹ Phanxicô Xaviê Phú Anh Quốc

12. Tu sỹ Phêrô Bạch Thành Duy

13. Tu sỹ Phêrô Hà Anh Tiến

14. Tu sỹ Phêrô Nguyễn Đình Đạm


15. Tu sỹ Vinh Sơn Nguyễn Thanh Thắng


114.864864865135.135135135250