30/06/2021 -

Đa Minh Việt Nam

1476

Vào lúc 5g30 ngày 27/6/2021 (Chúa Nhật XIII Thường Niên), tại nguyện đường Tu viện Mân Côi, Gò Vấp, cha Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, OP. Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, đã chủ sự thánh lễ trao tác vụ Đọc sách và Giúp lễ cho 14 thầy Triết học II.

Mở đầu Thánh lễ, cha Giám tỉnh chia sẻ niềm vui với quý thầy sẽ được phúc lãnh nhận tác vụ Đọc sách và Giúp lễ. Cha mời gọi cộng đoàn, hiệp với Đức Maria, nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý thầy ơn sống xứng hợp với những gì Thiên Chúa mời gọi quý thầy, cách riêng, xin cho Lời Chúa được sinh hoa kết trái trong cuộc đời quý thầy.

Trong bài giảng, cha Giám tỉnh nhắn nhủ: với tác vụ Đọc sách, nhờ ơn Chúa và sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, anh em công bố Lời Chúa, và hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện (khi không có mặt thừa tác viên có chức thánh). Qua tác vụ Giúp lễ, anh em tiếp cận bàn thờ, tiếp cận bí tích Thánh Thể nhiều hơn, từ việc cho rước lễ, mở cửa nhà chầu... Qua các tác vụ được trao, mỗi anh em sẽ cảm nhận rõ hơn hồng ân và tình yêu Thiên Chúa trên cuộc đời anh em. Việc đọc sách, giúp lễ không chỉ dành riêng cho anh em, nhưng khi lãnh nhận tác vụ này, anh em thực hành chính thức các công việc phụng vụ mà Giáo hội trao cho. Anh em sẽ nhân danh Giáo hội, hoạt động vì Giáo hội, và khi thực hiện các tác vụ này, anh em được mời gọi thực thi với một tinh thần trách nhiệm và trọn con tim mình.
Sau bài giảng, nghi thức trao thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ được mở đầu với việc xướng danh.

Trong nghi thức trao thừa tác vụ Đọc sách, cha Giám tỉnh trao sách Kinh Thánh cho các Thầy như dấu chỉ trao, nhận Lời Chúa: “Con hãy lãnh nhận Sách Thánh và trung thành truyền lại Lời Chúa cho người khác, để Lời Chúa được thêm vững mạnh trong lòng mọi người”.

Kế tiếp, cha Giám tỉnh trao bình đựng Mình Thánh Chúa cho các thầy lãnh tác vụ Giúp lễ như dấu chỉ chấp thuận cho quý thầy phụng sự Bàn Thánh: “Con hãy lãnh nhận bình đựng Bánh Thánh, dùng vào việc cử hành Bí tích Thánh Thể và con hãy trở nên xứng đáng phục vụ bàn thánh Chúa và Hội Thánh”.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Bề Trên tu viện  Mân Côi đã bày tỏ niềm tri ân đến cha Giám tỉnh, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo và toàn thể quý cha, quý thầy trong tu viện Mân Côi đã hiện diện và cầu nguyện cho 14 anh em lãnh tác vụ Đọc sách và Giúp lễ.


Chân dung quý thầy mới lãnh tác vụ
 Phương Đông, OP.
114.864864865135.135135135250