19/07/2019 -

Đa Minh thế giới

598
Bien Hoa – Xuan Loc, July 19, 2019
COMMISSIONS PRESENT TEXTS AND RECEIVE VOTES
The working day began with the usual morning Mass and Lauds at 7:00 am.   Today’s Word reminded the capitulars and guests about the mercy of God, “I desire mercy, not sacrifice.” In his homily, the preacher helped the assembly to distinguish the differences between legality and legalism, and urged them to not close their eyes when confronting the suffering of others.
After a week of hard commission work, the capitulars today presented their interim reports, listened to the Chapter’s comments, and had them voted on. The themes discussed today included the renewal of fraternal life, solidarity and collaboration, government and Dominican family, vocations and formation. The positive comments of the assembly helped the capitulars vote on texts which will lead to legislation for the next nine years.
Let us continue to pray that the capitulars will be enlightened to make legislation for the good of the Order and for God’s people.Brother Benjamin Rodil, International Coordinator - IDYM (International Dominican Youth Movement), also attended the Chapter as a member of Dominican Family. He hoped that this Chapter with the new Master of the Order would give a boost to the movement where young lay faithful are ready to share the mission of the Dominican Order.

Xin chào, tôi là Benjamin Rodil, là cộng tác viên của Phong trào Giới trẻ Đa Minh Thế Giới, gọi tắt là IDYM.
IDYM là phong trào dành cho những người trẻ muốn sống theo lời dạy của Chúa Giêsu Kitô, dưới sự bảo trợ của cha thánh Đa Minh Guzman. Lý tưởng của IDYM là nhằm liên kết tất cả mọi phong trào trẻ, vì IDYM là một phần của Gia đình Đa Minh. IDYM hiện diện ở Châu Á, Châu Phi,  Châu Mỹ và cả Châu Âu. Chúng tôi cũng nói các ngôn ngữ  chính thức của Dòng, tiếng Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Điều này rất thuận lợi để chúng ta có thể trao đổi bằng bất cứ ngôn ngữ nào bạn biết.
Chúng tôi cũng chia sẻ đời sống cầu nguyện, đời sống huynh đệ, đời sống tông đồ và học hành. Tóm lại chúng tôi cũng chia sẻ tất cả bốn trụ cột của Dòng theo tinh thần của cha Thánh Đa Minh. Làm thế nào để tham gia vào IDYM? Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook, qua Instagram IDYMop, hoặc trực tiếp trên trang www.idym.op.orgđể biết thêm chi tiết về IDYM. Khi cùng nhau liên kết, chúng ta có thể đóng góp nhiều hơn cho Dòng và cho Gia đình Đa Minh.
Trong Tổng Hội, tôi vui mừng hiện diện với tư cách là khách mời thuộc IDYM, để có cơ hội trình bày với quý Nghị huynh về những ưu tư của Giới trẻ Đa Minh.  Hy vọng những ưu tư đó sẽ được chấp thuận để hỗ trợ phong trào Giới trẻ của toàn Dòng cũng như hướng dẫn những nhóm trẻ hiện tại. Tôi cũng như các thành viên của IDYM đang cầu nguyện cho tất cả các Nghị Huynh của Tổng hội được thành công.  Đây không chỉ là những ưu tư của chúng ta mà còn là dự định của toàn Dòng. 
Một lần nữa xin cám ơn và cầu Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. 
 
 
 
114.864864865135.135135135250