10/09/2018 -

Chuyên đề

596
"Là Kitô hữu, chúng ta không được phép dừng lại trong lối giữ luât: dự lễ, kiêng việc chủ nhật,... Như thế thì xoàng xĩnh quá, uổng phí quá! Chúng ta được mời gọi nên thánh, nên giống Chúa Kitô...để khônhg bình bình, nhạt nhạt..." Cha Phanxicô Salêsio Lê Văn La Vinh chia sẻ với anh chị em hiệp hội Legio Maria giáo phận Kontum.

114.864864865135.135135135250