07/04/2020 -

Chuyên đề

409

Ngay lúc mà mức độ lây nhiễm của Coronavirus tiếp tục tăng, thì Tuần Thánh đã mặc cho mình một ý nghĩa mới : đó là khẳng định của Đức Giám Mục Cullinan, trong một lá thư mục vụ gởi cho các tín hữu trong giáo phận Waterford và Lismore ở Ái Nhĩ Lan của ngài.
« Metanoia »
« Đời sống của chúng ta bị thay đổi hoàn toàn trong những tuần lễ vừa qua : những người thân của chúng ta qua đời, các trường học đóng cửa, các thánh lễ công cộng tạm ngưng, các bệnh viện trở nên quá tải và căng thẳng, tình trạng thất nghiệp gia tăng và rất nhiều người cảm thấy bị cô lập, bỏ rơi ». Đức Giám mục đã đánh giá như vậy và với ngài bên cạnh những đau buồn ấy, là một cơ hội để có một cuộc hoán cải xứng đáng, để con người đi ra khỏi những sự ích kỷ của mình, ra khỏi sự làm ngơ khi đối diện với bất công, « khỏi tình trạng điếc của chúng ta khi đối diện với tiếng kêu của những người nghèo khổ và của hành tinh đang mang bệnh».
Ở giữa của sự lẫn lộn và bất bao dung cách chung chung, cần có một sự khẩn trương về những gương mẫu anh hùng trong đời sống thường nhật, đó là khả năng chia sẻ thời gian với gia đình của mình và cũng là để khám phá ra cách thức mới để cầu nguyện chung với nhau. « Chúng ta sẽ khám phá ra một chân lý nền tảng về bản chất con người của chúng ta : chúng ta cần nhau, vì đời sống của chúng ta được trộn lẫn trong nhau ».
« Thiên Chúa ở với chúng ta »
Các tín hữu Công giáo khám phá ra một hình thức mới để trở nên Giáo hội. Họ cầu nguyện nhiều hơn ở nhà, và trở nên, như những thời kỳ đầu của Kitô giáo, về một « Giáo hội tại gia » - domus Ecclesiae.
Đức Giám mục Cullinan đánh giá rằng, các linh mục sẽ gần gũi hơn với các tín hữu của mình nhờ việc truyền hình trực tiếp các cử hành phụng vụ của họ trên hệ thống truyền thông xã hội. Ngài cũng cảm ơn cách riêng đến các linh mục, những người đang chăm sóc những bệnh nhân và người bị bỏ rơi, những người đang sống trong tang chế.
Ngài mong rằng, qua tình trạng dịch bệnh này, cho phép đức tin của tất cả tín hữu được lớn mạnh hơn và nhất là sẽ « loại trừ khỏi chúng ta trái tim chai đá » ; và nó cũng sẽ giúp chúng ta hiểu hơn rằng, « thật vô ích khi chạy theo những sự hão huyền, chóng qua », mà chính nó đã ngăn cản chúng ta được « thấy cách rõ ràng hơn về những gì cần phải tìm kiếm trước ».
Ngài đã kết thúc lá thư của mình bằng những lời sau : « Thế giới không ở trên và cũng chẳng ở dưới, nhưng tôi xin các bạn đừng đánh mất niềm hy vọng, Thiên Chúa ở với chúng ta ». Chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho nhau, cho các gia đình, cho các bệnh viện và các nhà dưỡng lão, để « lòng thương xót của Chúa xuống trên tất cả nhân loại » này.
Fr. Joseph Nguyễn Hiển, OP.
(Theo Vatican news)
114.864864865135.135135135250