07/10/2017 -

Chia sẻ tin mừng

1229
(Chúa nhật 27 mùa Thường niên A)


Trong ba Chúa nhật liên tiếp, phụng vụ nói với chúng ta về vườn nho. Trong văn hoá Do Thái, vườn nho tượng trưng cho sự thịnh vượng và bình an. Ngôn sứ Mi-kha đã diễn điều này bằng một đoản văn tuyệt tác: “Người [Thiên Chúa] sẽ đứng làm trọng tài giữa muôn nước và phân xử cho các dân hùng mạnh mãi tận xa. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Mỗi người sẽ ngồi dưới cây vả cây nho của mình, không còn ai quấy phá” (Mc 4,3-4).

Thế nhưng những gì diễn ra trong câu chuyện được Chúa Giê-su kể trong bài Tin mừng hôm nay lại hoàn toàn khác với cảnh thái bình, thịnh vượng mà người Do Thái chờ đợi khi người ta nói đến vườn nho. Diễn biến của câu chuyện đầy bất ngờ chứ không như người ta nghĩ. Ở đây chỉ có bạo lực và chết chóc, chỉ có mưu mô xảo trá và cướp đoạt. Những người tá điền, họ không phải là chủ của vườn nho, muốn dùng mọi phương tiện tồi tệ nhất để biến vườn nho của người khác thành vườn nho của mình. Khi người ta muốn làm giàu không bằng công sức hay tài năng nhưng bằng mánh mung và bạo lực, xã hội nảy sinh bất công và bất an.

Khi kể câu chuyện này, Chúa Giê-su muốn nói với các thượng tế, kinh sư và tư tế người Do Thái rằng họ chính là những người được Chúa Cha trao phó vườn nho (dân Israël) nhưng thay vì làm theo ý ông chủ (Thiên Chúa), họ lại muốn chiếm đoạt vườn nho để cai quản theo cách thức riêng của mình. Những gia nhân đến đòi lợi tức bị ngược đãi, tù tội hoặc thảm sát chính là các ngôn sứ, những người loan báo lời Chúa để thức tỉnh lương tâm con người nhưng lại bị người Do Thái ngược đãi thậm tệ. Người con trong câu chuyện không ai khác ngoài chính Con Một của Thiên Chúa (Chúa Giê-su). Chính Người cũng sẽ bị người Do Thái dùng bàn tay của người La Mã để thủ tiêu. Nhưng Thiên Chúa quyền năng có thể biến điều ác thành điều thiện, Người đã biến cái chết khổ nhục trên thập giá của Chúa Giê-su thành phương tiện đem lại ơn Cứu độ cho nhân loại. Và sau khi Chúa sống lại từ cõi chết, vườn nho của Chúa (Giáo hội) được trao phó cho những ai thành tâm muốn làm việc cho Chúa: những người muốn sống và làm chứng cho tình thương của Người theo cách thức của Chúa Giê-su.

Qua câu chuyện này, Chúa Giê-su muốn nhắc nhở chúng ta về vai trò của mỗi người trong thế giới ngày nay. Thiên Chúa giao phó cho chúng ta vườn nho của Người. Thiên Chúa mời gọi con người làm cho thế giới trở thành hành tinh an vui, thịnh vượng, nơi mọi người được sống hạnh phúc và bình an. Nhưng giống như những người tá điền tham lam và tàn bạo, con người ngày nay cũng muốn dùng bạo lực để cướp đoạt những tài sản (ruộng nương, nhà cửa, mùa màng) của người khác. Khi sáng tạo con người, Thiên Chúa trao phó cho họ việc trông coi thế giới, nhưng con người lại tìm cách huỷ hoại môi trường, khai thác vô tộ vạ những tài nguyên thiên nhiên, cướp đoạt những tài sản không thuộc về mình. Và để đạt được mục tiêu, họ sẵn sàng loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống để tự do hành động mà không sợ lương tâm cắn rứt. Mọi bạo lực và bất công trong thế giới này bắt nguồn từ lòng tham của con người muốn sở hữu những gì không thuộc về mình và việc loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống xã hội (chủ nghĩa vô thần).

Lời Chúa hôm này mời gọi chúng ta hãy làm những người tá điền đáng tin cậy xứng đáng được Chúa mời gọi làm việc trong vườn nho của Người. Cho dù chúng ta là người thợ làm việc từ giờ thứ nhất hay giờ thứ 11, tất cả đều sẽ được Chúa thưởng công xứng đáng nếu chúng ta thực tâm muốn cộng tác với Chúa để làm việc cho Người. Tất cả chúng ta đều được Chúa sai đi làm chứng cho Tin mừng. Sứ mạng này không phải của riêng chúng ta nhưng là của Chúa. Chúng ta được Chúa sai đi như cừu non đi giữa sói rừng để loan báo Tin mừng bình an cho con người ngày hôm nay như thánh Phan-xi-cô, sứ giả của hoà bình đã làm năm xưa. Thánh nhân đã đến tận Ai Cập gặp vua Hồi giáo để rao giảng tình thương của Chúa. Theo gương thánh nhân, chúng ta được mời gọi loại bỏ mọi ước muốn sở hữu bất chính, loại bỏ mọi ý định chiếm đoạt như những tá điền bất lương kia để chúng ta có thể sống cho Chúa và cho người khác, để góp phần làm cho thế giới này ngày càng chứa chan tình huynh đệ và bác ái. Amen.

Giêrônimô Bùi Thiện Thảo, op.
114.864864865135.135135135250