02/01/2018 -

Chia sẻ tin mừng

219

“Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.” (Ga 1,34)

Suy niệm: Trong sáu câu Lời Chúa hôm nay, đã có đến hai lần ông Gio-an Tẩy Giả nói: “Tôi đã không biết Người. Xét về mặt tự nhiên, hẳn Gio-an phải biết Chúa Giêsu. Ngay từ trong dạ mẹ, Gio-an đã nhảy mừng khi nghe lời chào của Đức Maria đến viếng thăm mẹ của mình. Nhưng ông còn biết một cách chắc chắn bằng con mắt đức tin rằng Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa, là “Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” khi ông thấy “Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Đây không còn là một thứ biết tự nhiên theo tri thức thông thường nữa, là sự nhận biết của lòng tin. Nhờ tin, Gio-an đã đọc ra thực tại siêu nhiên, đã khám phá được mầu nhiệm ẩn giấu sau những biến cố đời thường, sau những sự việc xảy ra trong cuộc sống. Ông nhận ra Ngài và không giữ cho riêng mình. Ông đã lớn tiếng làm chứng: Ngài là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.

Mời Bạn: Nhờ nhìn bằng cặp mắt đức tin, Gio-an nhận biết Đức Giêsu là “Đấng Thiên Chúa sai đến”; nhờ nhận biết Ngài, Gio-an mạnh dạn làm chứng Ngài là “Đấng xoá bỏ tội trần gian”. Bạn muốn làm chứng cho Chúa Ki-tô ư? Mời bạn cảm nghiệm và kết hợp với Ngài thật sâu xa qua việc chuyên cần cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.

Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa phải là việc làm hằng ngày không thể thiếu của tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa những bề bộn của cuộc sống, con đã không nhận biết được sứ điệp Chúa gửi đến để con tin và con sống. Con ước ao chiêm ngắm Chúa mỗi ngày để có thể làm chứng về Thiên Chúa trong cuộc sống của con.


114.864864865135.135135135250