03/08/2017 -

Chia sẻ tin mừng

243

“Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-mon và Giu-đa sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm của chúng ta sao?” (Mt 13,55-56)

Suy niệm: Người đời thường đánh giá kẻ khác theo định kiến: “Trứng rồng thì nở ra rồng, lui điu thì nở ra dòng lui điu.” Như thế số phận mỗi người đều đã an bài: “Con vua thì lại làm vua. Con sãi chùa thì quét lá đa.” Dân làng Na-da-rét biết rõ lý lịch trích ngang của Đức Giêsu, với hoàn cảnh và nghề nghiệp của Người. Họ nói vanh vách rằng: “Ông Giêsu là con bác thợ mộc Giu-se, mẹ của ông là bà Ma-ri-a, bà con với các ông Gia-cô-bê, Gio-xếp, Si-mon và Giu-đa…” Với cái hiểu biết bị đóng khung như thế, họ không hiểu được tại sao Đức Giêsu lại có thể giảng dạy một cách khôn ngoan và làm phép lạ một cách kỳ lạ. Cái biết dựa trên lý lịch trích ngang có chăng chỉ cho biết Đức Giêsu với bản tính nhân loại, trong khi Đức Giêsu còn là mầu nhiệm của bản tính Thiên Chúa.

Mời Bạn: Đức Giêsu nhập thể chỉ sống 33 năm ở trần gian, nhưng Người vẫn tiếp tục “nhập thể” trong mọi người sống trên trần gian và sống quanh ta. Làm sao ta có thể nhận ra? Cần vượt qua cái biết tự nhiên về một con người, để biết bằng đức tin. Chính đức tin giúp chúng ta vượt qua cái biết tự nhiên để biết rõ Chúa đang hiện diện và làm những điều kỳ diệu qua tha nhân.

Sống Lời Chúa: Tâm niệm rằng chiêm ngắm Chúa nơi tha nhân để có thể biết Chúa nhiều hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để con mắt đức tin của chúng con nhìn thấy Chúa trong tha nhân.

114.864864865135.135135135250