14/08/2019 -

Chia sẻ tin mừng

170
 “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.” (Lc 1,48)
Suy niệm:Ngày 1/11/1950 trong tông hiến Munificentissimus Deus, ĐTC Piô XII đã tuyên bố: Đức Maria, “được liên kết cách quảng đại” với Đức Kitô, Đấng đã toàn thắng tội lỗi và sự chết, chắc chắn cũng “được gìn giữ không bị hư nát trong phần mộ”. Và vì thế ngài đã định tín: “Đức Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa, sau khi đã hoàn tất hành trình sinh sống nơi trần thế, đã được rước cả hồn lẫn xác lên cõi vinh quang trên trời”(Denz. 3902-3). Lên trời cả hồn và xác là “đặc ân cuối cùng hoàn tất mọi đặc ân” Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria trong chương trình cứu độ loài người.
Mời Bạn:Hồng ân thật lớn lao, cao cả, lại ban cho “một nữ tỳ hèn mọn” không chỉ để ngưng đọng lại nơi con người Đức Maria mà thôi. Trái lại đó mới là khởi đầu của một chuỗi ơn phúc kéo dài nơi muôn người muôn thế hệ. Quả vậy, cuộc lên trời của Đức Maria rất thánh là sự tham dự độc nhất vô nhị vào sự Phục sinh của con mình và là việc thể hiện trước, sự phục sinh của các Kitô hữu khác (GLHTCG, số 966). Chúng ta có một điểm hẹn với Chúa Giêsu Phục Sinh, nơi đó có Đức Maria, Mẹ của chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời.
Sống Lời Chúa:Noi gương Đức Maria, chúng ta thực hành nhân đức hiền lành khiêm nhường để cùng với Mẹ đi con đường thập giá của Chúa Kitô nhơ đó được tham dự vào vinh quang Phục sinh với Chúa và với Mẹ Maria.
Cầu nguyện:Lạy Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời, xin cầu cho chúng con. Lạy Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời, xin cầu cho chúng con.
114.864864865135.135135135250