02/05/2018 -

Chia sẻ tin mừng

156
“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6)
Suy niệm: Đức Giêsu mạc khải mình là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Trong ba yếu tố đó, Con Đường là quan trọng nhất. Trong Cựu Ước, đường lối của Thiên Chúa được tỏ hiện qua luật Môsê, ai sống theo luật đó thì được thưởng muôn đời (Đnl 32,4). Thời Tân Ước, Thiên Chúa mạc khải đường lối của Ngài nơi Đức Giêsu. Con Đường lúc này không phải là đường trong sa mạc, cũng chẳng còn là luật Môsê, mà là chính Chúa Giêsu. Ngài là Con Đường dẫn thiên hạ đến cùng Chúa Cha: “Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Chúa Giêsu không phải là con đường mà người ta sẽ rời bỏ sau khi đạt tới mục đích. Trái lại, khi đến với Con Đường Giêsu, chúng ta đồng thời đã đạt tới mục đích của mình vì Ngài cũng là Sự Thật và là Sự Sống. Vì thế, đi trên Con Đường Giêsu, chúng ta sẽ ở lại và ở lại mãi với Ngài để chúng ta được Sống và Sống trong Sự Thật.
Mời Bạn: Đi trên Con Đường Giêsu, chúng ta hãy để mình được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Bánh Hằng Sống. Nhờ lương thực thiêng liêng đó bổ dưỡng, chúng ta thực sự được sống và sống dồi dào.
Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm dành thời giờ đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày và thường xuyên rước Chúa Giêsu Thánh Thể.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống của muôn loài, xin cho chúng con luôn bước đi theo đường lối Chúa, để được hoan lạc trong chân lý của Ngài và được thông phần sự sống mới của Chúa là Đấng Phục Sinh. Amen.
114.864864865135.135135135250