30/03/2018 -

Chia sẻ tin mừng

419

“Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này!” (Mc 16,6)

Suy niệm: Ảnh hưởng của Kitô giáo lan tràn khắp thế giới đến nỗi ta dễ quên niềm tin của Kitô giáo ấy ngày xưa mang tính triệt để như thế nào. Việc Chúa Giêsu sống lại đã mãi mãi thay đổi cái nhìn của người Kitô hữu về sự chết. R. Stark, nhà xã hội học của Đại học Washington, cho thấy khi Đế quốc Rô-ma bị một cơn đại dịch, các Kitô hữu sống sót với tỷ lệ đáng kinh ngạc. Tại sao? Trong khi đa số công dân Rô-ma đuổi bất cứ ai bị bệnh dịch ra khỏi nhà, thì các Kitô hữu lại chăm sóc người bệnh thay vì ném bệnh nhân ra ngoài đường, vì họ không sợ chết. Do đó, rất nhiều Kitô hữu tồn tại sau cơn dịch” (K. Woodward, báo Newsweek ngày 29.3.1999, trg 55).

Mời Bạn: Các môn đệ vẫn tưởng rằng mọi sự đã kết thúc với cái chết của Thầy mình: các bà đến mồ xức thuốc thơm cho xác Ngài, hai người bỏ nhóm đi về Em-mau… Thế rồi, việc Ngài hiện ra đã làm cho họ từ chỗ tuyệt vọng trở thành những người rạng rỡ niềm vui. Còn bạn thì sao? Niềm tin Chúa phục sinh có phải là quả tim điều phối mọi nỗi niềm vui buồn của đời bạn không?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi tập nhận ra sự sống của Chúa Kitô phục sinh đang nở hoa sự sống muôn đời qua những hy sinh, quên mình, bỏ ý riêng để sống Lời Chúa dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Kitô, vì Chúa đã phục sinh, nên con thấy mình chẳng còn gì phải sợ. Vì Chúa đã phục sinh, nên con hiểu cái liều của người Kitô hữu là cái liều chín chắn và có cơ sở… Sự Phục Sinh của Chúa giúp con dám sống tận tình hơn với Chúa và với mọi người. Amen. 

114.864864865135.135135135250