08/05/2017 -

Chia sẻ tin mừng

276

Banaba và Saolô cùng làm việc trong Hội Thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại Antiôkhia  mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. (Cv 11,26)

Suy niệm: Antiôkhia  ngày nay tên là Antakya, một thành phố có khoảng 200 ngàn dân, nằm ở đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ, ngay phía trên biên giới phía bắc của Syria. Số Kitô hữu ở đó hiện nay chỉ là một nhóm nhỏ bị mất hút giữa đám đông những người Hồi giáo. Nhưng trong lịch sử giáo hội, cộng đoàn tín hữu ở Antiôkhia  có một vị trí thật quan trọng. Tương truyền, chính thánh Phêrô làm giám mục tại đó trước khi dời ngai tòa về Rô-ma. Kế vị thánh Phêrô là thánh I-nha-xi-ô, và nhiều vị giám mục tiếp theo sau đó là các nhà thần học và chú giải Thánh Kinh lỗi lạc đã làm cho giáo hội Antiôkhia  thật chói sáng. Nhưng trên hết, chính tại nơi đó mà danh xưng “Kitô hữu” (tiếng Hy Lạp là “christianos”), lần đầu tiên được gán cho các môn đồ; danh xưng này biểu thị rằng các tín hữu là người đi theo Đức Kitô, là môn đệ của Chúa, là người “thuộc về Đức Kitô”.

Mời Bạn: Chính nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô mà các tín hữu có một căn tính, một danh xưng mới. Điều đó phải được thể hiện qua cuộc sống: họ suy nghĩ như Đức Kitô, nói lời của Đức Kitô, làm công việc của Đức Kitô, nói tắt, họ là chứng nhân của Ngài.

Sống Lời Chúa: Ý thức lại Bí tích rửa tội đã lãnh nhận để cảm nghiệm và sống như thánh Phaolô: Chính Đức Kitô sống trong tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình.” (Lời nguyện CN 15 TN)

114.864864865135.135135135250