24/01/2020 -

Chia sẻ tin mừng

184
Tin Mng: Mt 6, 25-34
25 Khi y, Đức Giêsu nói vi các môn đệ rng : “Thy bo cho anh em biết : đừng lo cho mng sng : ly gì mà ăn ; cũng đừng lo cho thân th : ly gì mà mc. Mng sng chng trng hơn ca ăn, và thân th chng trng hơn áo mc sao ? 26Hãy xem chim tri : chúng không gieo, không gt, không thu tích vào kho ; thế mà Cha anh em trên tri vn nuôi chúng. Anh em li chng quý giá hơn chúng sao ? 27Hi có ai trong anh em, nh lo lng, mà kéo dài đời mình thêm được dù ch mt gang tay ? 28Còn v áo mc cũng thế, lo lng làm gì ? Hãy ngm xem hoa hu ngoài đồng mc lên thế nào mà rút ra bài hc : chúng không làm lng, không kéo si ; 29thế mà, Thy bo cho anh em biết : ngay c vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tt bc, cũng không mc đẹp bng mt bông hoa y. 30Vy nếu hoa c ngoài đồng, nay còn, mai đã qung vào lò, mà Thiên Chúa còn mc đẹp cho như thế, thì hung h là anh em, ôi nhng k kém tin ! 31Vì thế, anh em đừng lo lng t hi : ta s ăn gì, ung gì, hay mc gì đây ? 32Tt c nhng th đó, dân ngoi vn tìm kiếm. Cha anh em trên tri tha biết anh em cn tt c nhng th đó. 33Trước hết hãy tìm kiếNước Thiên Chúa và đức công chính ca Người, còn tt c nhng th kia, Người s thêm cho. 34Vy, anh em đừng lo lng v ngày mai : ngày mai, c để ngày mai lo. Ngày nào có cái kh ca ngày y.”
Chia s
BÌNH AN CHO NĂM MI
          Người Vit Nam chúng ta trong nhng ngày đầu xuân thường kiêng k nhiu điu : kiêng không nói nhng điu g, kiêng không quét nhà, kiêng nhiu chuyn để tránh xui xo cho năm mi. Và chúng ta cũng có mt tc l gi là xông nhà. Nếu năm nay được mt người làm ăn thành đạt, tính tình vui v, ci mở đến xông nhà ca ta thì ta tin trong năm mi, đời sng ca ta s phát đạt hơn, cuc sng s hanh thông hơn, gia đình s hnh phúc, bình an… Và đầu năm người ta cũng thường đi gieo qu, xem bói xem năm nay vn mnh thế nào. Nhng điu gì tt ta c gng thc hin còn nhng điu gì sai trái ta tránh đi để cu mong mt năm mi phúc lành. Tt c nhng điu y ta có th tm gi như mt th văn hóa.
Còn vi người Công Giáo, ngày đầu năm, chúng ta thường t hp nơi thánh đường để c hành thánh l tân niên, chúng ta không ch dng li văn hóa mà sâu xa hơn, ta đến để gp g chính Thiên Chúa và xin Người ch li cho chúng ta. Chúng ta xin Chúa xông nhà chúng ta, chúng ta xin Chúa gieo quẻ đầu năm cho chúng ta, chúng ta xin Chúa ch li để tiếp bước theo Chúa mà tìm được ngun hnh phúc đích thc.
M Giáo Hi dy con cái mình nim xác tín không th lay chuyn v mt Thiên Chúa là Đấng to dng thế gii. Thiên Chúa là Đấng làm nên mt tri, làm ra mt trăng, làm cho t thi bát tiết tun hoàn thay đổi nhau để to nên nhng nét tinh khôi ca mt ngày mi, ca mt năm mi. Người là Cha, Đấng to thành vn vt, và Người là Cha, Đấng yêu thương chăm sóc tng con cái ca mình. Nim xác tín đó đặt chúng ta vào trng tâm ca nim hy vng, chúng ta hy vng vào mt Thiên Chúa là Cha. Đó không phi là mt nim hy vng hão huyn. Chúg ta tin tưởng vào Cha chúng ta, đó không phi là mt nim tin bóng gió, không phi là mt nim tin mù quáng mà là mt nim tin đích thc, bi vì Thiên Chúa là người Cha đích thc, hng yêu thương và chăm sóc cuc đời chúng ta. Thế thì khi đặt nim tin tưởng tuyt đối vào Thiên Chúa như thế ta mi hiu được Li Chúa mà thánh Mátthêu nói cho chúng ta qua bài Tin Mng : “Anh em đừng lo lng phi ăn gì, phi mc gì”. Nói như vy không phi là chúng ta sng mt cuc sng li, bt cn, không lo lng cho ngày mai. Không phi là chúng ta hoàn toàn buông mc mà là mc ly tâm tình phó thác, cy trông. Chúng ta tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa, Đấng đã cho chúng ta hin hu trong cuc đời này, Đấng cho chúng ta tr thành con cái thì Người s không bao giờ để chúng ta phi khn cùng. Thiên Chúa yêu thương chăm sóc mng sng, Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc cho cuc đời chúng ta và đong đầy cuc đời chúng ta bng ân sng ca Người.
Thánh Mátthêu cũng nhc nh chúng ta nhng li ca Chúa, trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và s công chính ca Người, ri tt c nhng th khác Người s thêm cho. Tìm kiếm Nước Thiên Chúa và s công chính tc là biết hoàn toàn tín thác nơi tình thương, nơi s quan phòng ca Thiên Chúa. Chúng ta chúc tng Chúa là Cha, Đấng đã yêu thương chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta luôn luôn nhn ra tình thương ca Thiên Chúa tuôn tràn, không ch trong ngày đầu năm mà mi khonh khc ca đời sng. Ơn ca Chúa vn như mưa Tri tuôn đổ. Xin cho chúng ta nhn ra tình thương và sng tâm tình ca người con tho. Khi nhn ra chúng ta có cùng mt Cha trên Tri thì đồng thi chúng ta cũng được mi gi sng nghĩa anh em vi nhau. Chng th nào tuyên xưng Thiên Chúa là Cha mà bên cnh chúng ta vn còn nhng người là thù địch. Chng th nào sng tâm tình con tho mà ta không giao ho vi nhau. Chng th nào sng ơn nghĩa ca Chúa cho nên khi cuc đời ca chúng ta là mt cuc đời không biết quan tâm, không dành cho nhau nhng điu tt đẹp.
Ngày đầu Xuân mi hôm nay, chúng ta dành cho nhau li cu chúc nhng điu tt đẹp nht để chúng ta bước vào năm mi Canh Tý 2010 vi trn nim tin tưởng và bình an. Xin kính chúc quý Độc gi và gia quyến trong năm nay luôn sng khang an, hnh phúc và tròn đầy viên mãn trong tình Chúa và tình người.
Hc vin Đa Minh

114.864864865135.135135135250