21/06/2017 -

Chia sẻ tin mừng

995

Thứ tư, tuần 11 mùa Thường niên (Mt 6,1-6.16-18)

Trong Tin mừng, để động viên các môn đệ cầu nguyện, Chúa Giê-su từng khẳng định: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho” (Mt 7, 7), vì Thiên Chúa là cha nhân lành, “Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người” (Mt 7, 12). Thế nhưng rất nhiều lúc chúng ta có cảm giác như Thiên Chúa bịt mắt bưng tai trước những lời cầu xin rất chính đáng của con người, chẳng hạn như xin ơn hoán cải cho một người thân, xin cho người mình không ưa thích được ơn chữa lành, xin cho mình được thêm lòng yêu mến Chúa và tha nhân… Vậy nhưng lời cầu xin của chúng ta lại rơi vào im lặng. Phải chăng chúng ta không đủ thánh thiện hay lời cầu nguyện của mình không đúng cách thức nên không được Chúa nhậm lời?

Ngôn sứ I-sai-a hé mở cho chúng ta thấy câu trả lời cho vấn nạn này khi người nói về tư tưởng và đường lối của Chúa: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta… Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55, 8-9). Thật vậy, Thiên Chúa thấu suốt mọi việc, Người biết rõ nhu cầu của chúng ta ngay cả trước lúc chúng ta cầu xin như Đức Giê-su khẳng định trong Tin mừng hôm nay. Thế nhưng, vì Chúa thấu suốt mọi sự nên Người biết phải ban cho chúng ta điều gì tốt nhất cho con người. Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện dụ ngôn người phú hộ và anh La-da-rô nghèo khổ. Chắc chắn trong những ngày chầu chực trước cửa nhà ông phú hộ kia với hy vọng được bố thí chút cơm thừa canh cặn, anh La-da-rô cũng không ít lần cầu xin Chúa cho mình được giàu có, ít ra là thoát khỏi cảnh phải nghèo túng như anh. Nếu Thiên Chúa lắng nghe lời cầu xin đó, La-da-rô sẽ có cuộc sống sung túc nhưng kết cục, khi chết, anh sẽ phải chịu chung số phận của viên trọc phú: trầm mình trong lửa hoả ngục.

Khi chúng ta cầu xin mà không thấy Chúa trả lời, chẳng phải do chúng ta cầu xin một điều không nên hoặc đức tin của mình yếu đuối đâu, nhưng đúng hơn là do chúng ta gõ không đúng cửa: chúng ta đã không tìm kiếm Chúa mà chỉ tìm kiếm một cây đèn thần có khả năng thoả mãn mọi ước muốn vô tận của con người. Nếu con người cầu xin điều gì và Thiên Chúa ban cho họ điều ấy (dân gian gọi là cầu được ước thấy), thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc đó, cả thế giới này người ta sẽ đổ xô nhau đến nhà thờ, chen lấn nhau để chạy theo Chúa. Người ta sẽ tìm kiếm Chúa không phải vì yêu mến Chúa nhưng chỉ vì cầu mong được lợi lộc ở trần gian mà thôi. Chính Chúa Giê-su, trong thời gian ăn chay trong sa mạc trước khi đi loan báo Tin mừng, cũng từng bị ma quỷ cám dỗ dùng quyền năng để lôi kéo con người đi theo mình nhưng Chúa đã dứt khoát nói không với tên cám dỗ.

Thiên Chúa luôn đáp trả lời cầu xin của con người nhưng theo một cách khác như Người muốn chứ không nhất thiết phải chiều theo ý muốn của chúng ta. Và đôi khi, chúng ta cầu xin điều này nhưng Chúa lại ban cho chúng ta một điều khác lớn hơn mà chúng ta không biết. Lời cầu nguyện chính đáng nhất của người tín hữu, đó là chúng ta xin cho thánh ý Chúa được thực hiện như Chúa Giê-su đã dạy trong Kinh Lạy Cha chứ không phải xin Chúa làm theo ý riêng của người xin. Thánh Augustinus từng nói rằng, khi cầu nguyện, chúng ta xin Chúa biến đổi tâm hồn của mình để chúng ta sẵn sàng đón nhận và vâng theo thánh ý của Thiên Chúa. Chúa là cha nhân lành, Chúa luôn lắng nghe lời nguyện cầu của chúng ta. Người sẽ ban cho chúng ta sự bình an để chúng ta đối diện với thử thách và sức mạnh để chúng ta chiến đấu với mọi cám dỗ và nghịch cảnh. Nhưng hồng ân mà Thiên Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta khi chúng ta cầu xin, đó là sự hiện diện của Chúa Ki-tô trong cuộc đời của chúng ta. Có Chúa, chúng ta chẳng còn phải sợ hãi điều gì, vì nói như thánh Phao-lô trong Thư gởi tín hữu Roma, “cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Ðức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rm 8, 38-39).

Giêrônimô Bùi Thiện Thảo, op

114.864864865135.135135135250