07/06/2018 -

Chia sẻ tin mừng

266
Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống.32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su.33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người.34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.35 Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin.36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập.37 Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.
TÔN SÙNG TRÁI TIM CHÚA
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo hội nhắc nhớ chúng ta tôn vinh Tình yêu của Chúa dành cho nhân loại. Và việc tôn kính trái tim bị đâm thâu phải được gắn liền với màu nhiệm nhập thể cứu chuộc. Từ đó chúng ta khám phá biểu tượng trái tim Chúa. Trái tim mà chúng ta tôn kính không phải là trái tim của con người bình thường mà là trái tim trong thân thể Thiên Chúa Làm Người.
Trong Thông điệp “Haurietis Aquas In Gaudio”,(sẽ hân hoan múc nước) Đức Piô XII đã khẳng định: “Lòng sùng kính rất thánh Trái Tim Chúa Giêsu quan trọng đến nỗi khi được thực hành đúng đắn, có thể được coi như sự tuyên xưng đức tin Kitô giáo cách hoàn hảo. Nó không phải chỉ là một hình thức đạo đức bình thường mà ai nấy tùy ý thực hiện, như thể không có hiệu quả gì hay bỏ qua một bên như là thua kém các việc đạo đức khác.” Và ngài cũng nhấn mạnh thêm: “Ý nghĩa thâm sâu của việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là lấy tình yêu đáp trả tình yêu!” Từ trái tim Chúa, nguồn sung mãn đã tuân trào cho nhân loại được sống.
Trích đoạn Tin Mừng diễn tả Chúa Giêsu đã tắt thở nghỉ yên trên thánh giá, quan cai thành và mọi người Do thái đã về, chỉ còn Ðức Mẹ, thánh Gioan và ít người nữ ở lại khóc lóc. Một người lính thấy Chúa Giêsu đã tắt hơi, liền cầm ngọn giáo đâm vào Trái Tim Người. Ngọn giáo rút ra, nước và máu tuôn trào. Nước từ trái tim Chúa tượng trưng phép Rửa tội có sức rửa sạch mọi tội và làm cho ta nên con cái Thiên Chúa. Chính nước ấy chứa sức làm cho con người ước ao sự trên trời và khinh chê những vui sướng tại thế. Máu bởi Trái Tim Chúa Giêsu là giá chuộc tội thiên hạ. Từ trái tim bị đâm thâu có những nguồn suối chảy liên lỉ. Nguồn suối nhân từ đối với tội nhân, những kẻ đã nhục mạ Chúa đã đánh đòn và đóng đinh trên cây gỗ. Cũng từ trái tim bị đâm thâu, nguồn suối yêu thương chảy ra để cứu giúp những kẻ đang lao nhọc túng thiếu, những ai đang khao khát nên trọn lành, nhờ đó có sức vượt thắng: “Hỡi những ai vất vả gánh gồng nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ bổ sức cho”(Mt 11,28). Cũng từ trái tim bị đâm thâu, nguồn suối tuôn tràn tình yêu và ánh sáng, cho những bạn hữu trọn lành mà Chúa muốn liên kết để thông ban sự khôn ngoan.
Hôm nay, Phụng vụ lời Chúa muốn chúng ta nhìn lên: “Đấng họ đã đâm thâu” (Ga 19,37) để thấy được những gì mà loài người đã làm và vẫn còn đang làm cho Chúa qua thân thể Ngài nơi những người con bé nhỏ, bất hạnh, bị bỏ rơi. Chiêm ngưỡng Thánh Tâm Chúa, nhìn lên thân thể nát tan vì đòn roi để chúng ta thấy được tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho con người và vì con người. Máu Người vô tội đổ ra để người mang tội được sống. Và nhìn lên Thánh Tâm Chúa để chúng ta đón nhận ơn chữa lành.
Và cũng hôm nay, chúng ta chiêm ngắm đỉnh cao tuyệt đối của tình yêu mà Con Thiên Chúa dành cho con người. Chiêm ngắm chúng ta học được bài học về sự vâng phục, sự vâng phục Thánh ý Chúa Cha, chấp nhận kiếp sống con người để cùng chung chia những hoàn cảnh sống, để đưa con người ra khỏi tình trạng tội và để nâng con người lên ngang hàng với mình trong chức phận làm con Thiên Chúa.
Hôm nay, Người Kitô hữu không chỉ được mời gọi chiêm ngắm, sùng kính, mà còn phải sống tình yêu ấy nữa. Khi chúng ta khám phá ra lòng mến của Chúa dành cho con người thì con người cũng phải sống lòng mến với nhau. Chúa Giêsu đã nói, “ Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hãy giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14, 15). Như thế, Chúa mời gọi chúng ta và nếu ta yêu mến Chúa, thì ta phải giữ các điều răn của Người, và tuân giữ thánh chỉ, thực hành các giới răn mà Thiên Chúa đã cho ta, để chứng tỏ rằng ta yêu Chúa. Chúa đã yêu thương con người, yêu thương từng người cụ thể, yêu thương hết lòng và yêu thương đến cùng, cho đến cái chết để cứu độ nên chúng ta được mời gọi đáp trả, sống giới luật yêu thương “mến Chúa yêu người”, theo gương của Ðấng đã yêu thương chúng ta, để đi vào cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thể yêu thương đón nhận mọi người.
Thế giới ngày hôm nay còn đầy những bạo lực và bất công, rất cần sứ điệp phát xuất từ Trái Tim Chúa, nguồn mạch duy nhất, nhân loại có thể kín múc sự khiêm nhường, lòng tha thứ, sự vâng phục để chữa lành những thương tích. Lòng sùng kính Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch mọi ơn phúc cho thế giới này như lời Đức Piô X viết khi ban lệnh thi hành việc tôn sùng Trái Tim Chúa: “Việc tôn thờ Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu là trường học hữu hiệu nhất về Tình Yêu Thiên Chúa, bởi vì Tình Yêu, vốn là nền tảng của Nước Trời, phải được xây dựng trong các linh hồn, các gia đình và các quốc gia”. Đức Piô XI cũng nhận định: “Lòng sùng kính Thánh Tâm là một phương dược phi thường cho những nhu cầu ngoại thường của thời đại chúng ta” (Caritate Christi compulsi). Như vậy, trên những đổ nát chồng chất do hận thù và bạo lực gây ra, vương triều của Thánh Tâm Chúa Giêsu, một nền văn minh tình thương mà người ta thiết tha mong ước, sẽ có thể được xây dựng, và đây là việc “phạt tạ” đúng nghĩa và là điều Thánh Tâm Chúa đòi hỏi”. Và ngày nào mọi người biết tôn sùng Trái Tim Chúa thế gian sẽ được thoát vòng tội ác và khỏi mọi tai họa.
Lạy Trái Tim Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhường, xin cho chúng con biết tôn thờ Trái Tim Chúa và xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa. Amen.
Học viện Đa Minh
 
Câu hỏi gợi ý:
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúa mời mọi mỗi thành viên huynh đoàn giáo dân Đa Minh làm gì?


114.864864865135.135135135250