13/01/2019 -

Chia sẻ tin mừng

101
Tin Mừng: Lc 3, 15-16. 21-22
15Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: “Gioan có phải là Đấng Kitô không? 16Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: “Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Đấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!”21Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và 22Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.
Chia Sẻ
Phép Rửa Của Tình Yêu Và Sự Khiêm Hạ
Trong cuộc sống hằng ngày, khi muốn hướng dẫn hay chỉ dạy ai làm một việc tốt lành, thánh thiện, thì trước hết chúng ta cần phải là người làm gương cho họ. Cha ông ta thường nói: “Lời nói như gió lung lay, việc làm như tay lôi kéo.” Việc nêu gương sáng và hành động bước trước có sức lan tỏa và lôi kéo mạnh mẽ đối với người khác, nhất là trong việc thực hành những việc làm đạo đức, thánh thiện. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng đã được chứng kiến một nhân vật đã sẵn sàng hành động trước để làm gương cho những người khác: người đó không ai khác chính là Đức Giêsu, Đấng đã đón nhận phép rửa của ông Gioan để nêu gương cho dân chúng biết tỏ lòng sám hối ăn năn, quay về với Thiên Chúa.
Phép rửa mà Đức Giêsu đón nhận từ ông Gioan bên bờ sông Giođan là sự kiện đầu tiên đánh dấu cuộc đời rao giảng công khai của ngài sau 30 năm sống ẩn dật. Ngài chuẩn bị thi hành sứ mạng của mình bằng hai việc rất quan trọng, thứ nhất là chuẩn bị đời sống nội tâm với việc ăn chay và cầu nguyện. Thứ hai là chịu phép rửa sám hối của Gioan. Thế nhưng, chúng ta biết rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng toàn năng, không hề mắc tội, vậy thì tại sao Người phải cần đến phép rửa của ông Gioan?. Trước hết, phép rửa tại sông Giođan là biến cố mà Chúa Giêsu muốn hạ mình và liên đới với mọi người. Dẫu là con Thiên Chúa, nhưng một khi đã chấp nhận nhập thể để làm người, Đức Giêsu cũng sẵn sàng sống một cuộc sống và một thân phận như bao con người khác, với những luật lệ, truyền thống và văn hóa của nhân loại. Cũng được sinh ra là một trẻ nhỏ, chịu phép cắt bì theo truyền thống, được dâng cho Thiên Chúa khi được 40 ngày tuổi theo luật định, đi hành hương đền thờ Giêrusalem lúc 12 tuổi theo văn hóa của Do thái. Và hôm nay khi ở độ tuổi của một thanh niên trưởng thành, cùng với công dân khác, Chúa Giêsu cũng hoà vào dòng người để lãnh nhận phép rửa của Gioan để tỏ lòng sám hối, dẫu cho Người là Đấng không vương tì vết của tội luỵ. Khi bước xuống sông Giođan để lãnh phép rửa của Gioan, trước hết Người muốn hạ mình xuống với mọi người, muốn được liên đới với dân chúng cả trong hành động sám hối. Khi cùng với dân chúng xếp đến đón nhận phép rửa, Chúa Giêsu đã cất khỏi mọi rào cản, mọi khoảng cách giữa con người và Thiên Chúa, để từ nay khi dìm mình vào dòng nước sông Giođan, Người cũng muốn được hòa mình vào dòng đời của nhân loại, để chung chia và gánh vác thân phận và kiếp sống của họ. Đức Giêsu được Gioan rao giảng một cách long trọng rằng” có Đấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã không đến với dân chúng bằng cung cách long trọng, trịnh thượng ấy, nhưng Ngài đã bắt đầu sứ vụ công khai của mình bằng một hành động rất đơn sơ, khiêm hạ và gần gũi để đến với dân chúng. Dòng sông Giođan là nơi dân chúng tỏ lòng sám hối để trở về với Thiên Chúa, và cũng chính là nơi để Con Thiên Chúa đến gần với dân của Người hơn.
Phép rửa Đức Giêsu đón nhận tại sông Giođan là biến cố đặc biệt qua đó Chúa Cha xác nhận Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa. “Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”. Lời xác nhận này của Chúa Cha càng củng cố thêm cho lời giới thiệu của Gioan về Đức Giêsu rằng Người chính là Đấng: “chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!”. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa là cũng là lúc Chúa Cha muốn giới thiệu Ngài cho nhân loại. Qua biến cố này, Chúa Cha muốn cho dân chúng biết Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian “để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,15). Chính những dấu lạ xuất hiện trên trời kèm theo các hiện tượng khác thường khi chịu phép rửa đã chứng minh thiên tính của Đức Giêsu. Dân chúng Do thái thời bấy giờ vẫn còn mơ hồ về Đấng cứu thế, họ lẫn lộn giữa Gioan và Đức Giêsu. Giờ đây, Thiên Chúa Cha đã khẳng định chính thức và công khai giới thiệu cho họ biết Chúa Giêsu mới là Đấng cứu độ. Đức Giêsu xuất hiện rất bình thường khi hòa mình trong đoàn người xếp hàng đến với Gioan để lãnh nhận phép thanh tẩy, nhưng đã trở nên khác biệt và cao trọng qua lời giới thiệu của Chúa Cha. Qua nghi thức trên dòng nước Giođan, người sẽ bắt đầu sứ vụ để tuôn đổ nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Hôm nay người đến với dân chúng qua phép rửa, ngày mai chính Người sẽ dùng giá máu của mình để gội rửa tội lỗi trần gian.
Việc Đức Giêsu chịu phép rửa còn là cử chỉ để nêu gương cho mọi người. Trong truyền thống Do thái, phép rửa là một hình thức công khai để thể hiện lòng sám hối và xin ơn tha tội. Dân chúng khi dìm mình xuống dòng sông Giođan, họ thể hiện tinh thần hối cải, mong muốn được rửa sạch bản thân. Đức Giêsu như lời giới thiệu của Chúa Cha chính là Con Thiên Chúa, là đấng vô tì tích, không tội lụy, nhưng vẫn đến chịu phép rửa của Gioan. Người không hề mang vết nhơ tội lỗi, nhưng vẫn sẵn lòng đón nhận phép rửa hầu nêu gương cho dân chúng. Qua việc dìm mình vào dòng nước sông Giođan, Đức Giêsu muốn cho dân chúng thấy một Thiên Chúa yêu thương, khiêm hạ, cúi mình xuống để hòa mình với nhân loại, Người đi bước trước để nêu gương cho mọi người. Chúa Giêsu đã tự hạ mình xuống làm người và sám hối thay cho cả loài người tội lỗi đang cần sám hối. Người cho thấy hình ảnh về một Thiên Chúa sẵn sàng đến với nhân loại, sống như con người, sẵn sàng làm mọi việc để đưa con người về với Thiên Chúa hầu được hưởng ơn cứu độ.
Bài Tin Mừng ngày Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa hôm nay mời gọi chúng ta nhớ đến Phép rửa mà mình đã lãnh nhận. Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, chúng ta cam kết tin tưởng và yêu mến Chúa, tuân giữ các Điều Răn, từ bỏ mọi thứ thuộc về thế gian và ma quỷ. Xin cho chúng ta luôn biết trung tín với lời cam kết của mình, tin tưởng mạnh mẽ vào Chúa, dám tuyên xưng niềm ra bên ngoài cho mọi người xung quanh và làm cho mọi người nhận biết Đức Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng mang lại ơn cứu độ, sự sống, bình an và hạnh phúc đích thực. Cùng noi gương Đức Giêsu, đấng đã không ngại đến với nhân loại, sống một đời sống khiêm hạ, đơn sơ, hạ mình đón nhận phép rửa như bao người khác, Ngài yêu thương và cứu độ hết mọi người, chúng ta cũng hãy cố gắng sống hoà đồng, chia sẻ, thông cảm và đón nhận giới hạn của nhau, không phân biệt hay kì thị ai dù họ thuộc về màu da, dân tộc hay tôn giáo nào. Để như Đức Giêsu, chúng ta trở thành nguồn suối thông chuyển tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho mọi người.
Học viện Đa Minh
Gợi ý chia sẻ
Trong cuộc sống hằng ngày, bạn đã làm gì để nêu gương sáng cho những người thân trong gia đình và mọi người xung quanh?
Khi sống chung với người khác, bạn có sẵn sàng hòa đồng với họ, đón nhận những bất toàn và thiếu xót của người khác hay không?
114.864864865135.135135135250