28/10/2021 -

Chia sẻ tin mừng

49
Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông đồ. (Lc 6,13)
Suy niệm: Dưới cái nhìn của thánh sử Lu-ca, việc chọn gọi mười hai Tông đồ quan trọng lắm đến nỗi Thầy Giê-su “đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.” Danh xưng “tông đồ” (trong nguyên ngữ Hy Lạp là “Apostolos”) là người được sai đi, nhà truyền giáo. Kể từ giây phút ấy, Nhóm Mười hai là những người giữ sứ vụ tông đồ (x. Cv 1,25), cộng tác vào công trình ‘xây dựng’ của Dân Mới. Si-mon được Thầy đặt cho tên mới - Phê-rô - mà theo truyền thống, từ đây, ông lãnh nhận một sứ vụ riêng biệt. Sau khi ở với Thầy, được Thầy huấn luyện, dạy dỗ, các ông được sai đi loan Tin Mừng Nước Trời khắp tứ phương thiên hạ. Si-mon và Giu-đa (còn gọi là Ta-đê-ô) đã cùng nhau sang Ba Tư truyền giáo và minh chứng tình yêu với Thầy bằng máu tử đạo tại đất nước này.
Mời bạn: Hãy nhớ bạn là người Ki-tô hữu. Ngày lãnh Bí tích Thánh tẩy, bạn mang một danh hiệu mới, có một tên gọi nữa. Vậy là bạn cũng đang mang một sứ vụ riêng trong lòng Giáo hội. Các Tông đồ, môn đệ thời ấy được sai đi loan báo Tin Mừng cứu độ. Hôm nay bạn cũng được mời gọi, sai đi làm chứng cho Chúa trong bậc sống và môi trường của mình: giáo dân, tu sĩ, linh mục; ông-bà-cha-mẹ-con-cháu…
Sống Lời Chúa: Minh định lại tên gọi của mình để dấn thân hơn nữa cho sứ mạng bạn đang được Chúa giao phó.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho con được làm người và làm con Chúa. Xin tạ ơn Chúa về bậc sống, sứ vụ con đang được giao phó và nỗ lực dấn thân. Xin Chúa giúp con chu toàn với tất cả niềm vui và niềm hăng say. Amen.
114.864864865135.135135135250