09/03/2023 -

Bác ái xã hội

319

Thực hiện tại Dăk Mót, Plei Kần, Ngọc Hồi, Kontum

* Hoàn cảnh

* Thi công

* Hoàn thiện
Xin chân thành cảm ơn:

1. Quý cha và quý thầy thuộc tu viện Thánh Giuse - Trụ sở Tỉnh dòng

2. Cha Gioan Ngô Hoàng Phương, O.P.

đã chung tay góp sức để chúng con hoàn thành ngôi nhà này.

Đặc trách Tông đồ Tỉnh dòng

Giuse Võ Viết Cường, O.P.

114.864864865135.135135135250