31/03/2022 -

Bác ái xã hội

526

Thực hiện tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kontum

 
* Thi công* Hoàn thiện


 

Xin chân thành cảm ơn cảm ơn:

1. Mr. JACK BOYAJIAN, USA

 

2. Anh Phêrô Vêrôna Vũ Đức Anh, USA

 

3. Thầy Gioan Nguyễn Văn Mão, O.P., cộng đoàn Dak Mốt, Kontum

 

đã chung tay góp sức để chúng tôi hoàn thành dự án này.

Đặc trách Ban Tông đồ
Giuse Võ Viết Cường, OP.

114.864864865135.135135135250