29/07/2022 -

Bác ái xã hội

228

 Thực hiện tại xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

 

 * Hoàn cảnh: * Thi công:* Hoàn thiện:
Xin chân thành cảm ơn:

1. Gia đình anh chị Trương Ngọc Quy và Nguyễn Lệ Hà (USA)

 

2. Cha Phêrô Nguyễn Đức Chính, O.P., phụ tá giáo xứ Yên Hợp, giáo phận Hưng Hoá

 

đã chung tay góp sức để chúng tôi hoàn thành ngôi nhà này.

Đại diện Ban Tông Đồ
Giuse Võ Viết Cường, OP.

114.864864865135.135135135250