27/07/2022 -

Bác ái xã hội

241

 

Thực hiện tại: thôn K’Nai, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

 

 * Hoàn cảnh:
* Thi công:


* Hoàn thiện:


 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

    1.    Gia đình anh chị Trương Ngọc Quy và Nguyễn Lệ Hà (USA)

 

    2.    Sơ Nguyễn Thị Kính và sơ Uyên Vy, Hội dòng Đa Minh Gò Vấp

 

đã chung tay góp sức để hoàn thành ngôi nhà này.

 

Đặc trách Tông đồ Tỉnh dòng.

Giuse Võ Viết Cường, OP.

114.864864865135.135135135250