24/01/2022 -

Bác ái xã hội

431

Thực hiện tại Saloong, Ngọc Hồi, Kontum

* Hoàn cảnh

  

* Bàn giao

 

 Ban Bác Ái Xã Hội xin chân thành tri ân gia đình ông bà cố cha giáo Phêrô Trần Hưng Vĩnh Quang, OP
và cha Bartolomeo Nguyễn Hoàng Tuấn, OP đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành căn nhà này.

Đặc trách Tông đồ Tỉnh dòng.

Giuse Võ Viết Cường, OP.

 

114.864864865135.135135135250