07/07/2022 -

Bác ái xã hội

290

 

Thực hiện tại xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

 

* Hoàn cảnh

 


* Thi công

 

* Hoàn thiện

 


Xin chân thành cảm ơn:

1. Tu viện thánh Anbeto Cả (Ba Chuông), cha Phaolô Cao Chu Vũ và gia đình Ông bà cố thầy Giuse Phạm Kim Lâm, OP.

 

2. Cha Phêrô Nguyễn Đức Chính, O.P., phụ tá giáo xứ Yên Hợp, giáo phận Hưng Hoá

 

đã chung tay góp sức để chúng tôi hoàn thành ngôi nhà này.


Ban Tông Đồ
Giuse Võ Viết Cường, OP.

114.864864865135.135135135250