24/09/2022 -

Bác ái xã hội

329

 

Thực hiện tại thị trấn Hoà Thuận, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng.

 

* Hiện trạng

 

 

 

* Thi công

 

 

 

* Hoàn thiện

 

 

 Xin chân thành cảm ơn: 

 

1. Quý cha đang mục vụ tại các giáo xứ

 

2. Sơ Maria Phạm Thị Hằng, Hội dòng Đa Minh Gò Vấp

 

đã chung tay góp sức để chúng tôi hoàn thiện ngôi nhà này. 

Giuse Võ Viết Cường, OP.

 

114.864864865135.135135135250