13/07/2022 -

Bác ái xã hội

316

 

Thực hiện tại Tây Ninh, giáo phận Phú Cường

 

* Hiện trạng

 

* Thi công

 

* Hoàn thiện

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

    1.    Cha Giuse Nguyễn Đức Trung, O.P. và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Lạc Lâm, giáo phận Đà Lạt

 

    2.    Cha Đa Minh Nguyễn Đức Phú, O.P., chánh xứ giáo xứ Thánh Mẫu Hoà Bình.

 

đã chung tay góp sức để hoàn thành ngôi nhà này.

 

Đặc trách Tông đồ Tỉnh dòng.

Giuse Võ Viết Cường, OP.

114.864864865135.135135135250