17/02/2022 -

Bác ái xã hội

1469

Thực hiện tại gx Hoà Thạnh (Tây Ninh), gp Phú Cường

 
1- Hoàn cảnh:

2- Thi công: 
3- Hoàn thiện:Xin chân thành cảm ơn:

1. Cha giáo Giuse Nguyễn Cao Luật cùng các anh em tham gia nhóm soạn thảo và phát hành tập sách “Kể chuyện năm 2000”

 2. Cha Giuse Nguyễn Phan Tài, chánh xứ Hoà Thạnh

 đã chung tay góp sức để chúng con hoàn thành dự án này.

 Ban Tông đồ
Giuse Võ Viết Cường, OP.

114.864864865135.135135135250