15/03/2022 -

Bác ái xã hội

469

Thực hiện tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kontum

 

1- Hoàn cảnh:

2- Thi công:

 

3- Hoàn thiện:

 

Xin chân thành cảm ơn cảm ơn:

1. Cha giáo Giuse Nguyễn Cao Luật cùng các anh em tham gia nhóm soạn thảo và phát hành tập sách “Kể chuyện năm 2000”

2. Cha Luca Nguyễn Văn Mạnh, chánh xứ Rờ Kơi, giáo phận Kontum

đã chung tay góp sức để chúng con hoàn thành dự án này.

 

Ban Tông đồ

Giuse Võ Viết Cường, OP.

 

114.864864865135.135135135250