17/01/2022 -

Bác ái xã hội

412

Từ đóng góp của các anh em trong Tỉnh dòng, Ban Tông đồ đã chia sẻ với những anh em đang thi hành sứ vụ truyền giáo tại Kontum; đồng thời chuyển trao chút quà mọn đến các bệnh nhân tại hai huyện Ngọc Hồi và Sa Thầy.

 1. Bộ máy vi tính hỗ trợ dịch thuật2. Xe lăn cho người khuyết tật


Xin chân thành cảm ơn cha chánh xứ giáo xứ Minh Đức cùng quý thầy Phó tế, lớp “Chúa Phục Sinh”, đã chung tay cùng với Ban Tông đồ trong việc làm ý nghĩa này.

 

Trân trọng.

Đặc trách Tông đồ

114.864864865135.135135135250