11/07/2019 -

Ai Tín

1178
Ông Cố Giuse NGUYỄN HỮU CỬ, Sinh năm 1933, tại tỉnh Thái Bình, Đã về nhà Chúa lúc 6g45, ngày 10 tháng 7 năm 2019, hưởng thọ 86 tuổi. Linh cữu quàn tại tư gia, số 3697 ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai.

 
114.864864865135.135135135250