19/04/2015 -

Ai Tín

3164
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh, tang quyến chúng con xin kính báo : Ông Cố Vinh-sơn phạm văn mạnh Đã về nhà Cha lúc 13 giờ 45 phút ngày 19 tháng 04 năm 2015. Hưởng thọ 68 tuổi. THÁNH LỄ AN TÁNG Cử hành lúc 08h00 thứ Tư ngày 22 tháng 04 năm 2015 tại nhà thờ giáo xứ Thanh Minh giáo phận Thái Bình.

 
114.864864865135.135135135250