20/08/2015 -

Ai Tín

3138
Ông Cố Giuse Vũ Văn Quắc,  Được Chúa thương gọi về vào lúc 11 giờ 20, ngày 19 tháng 8 năm 2015. Hưởng thọ 82 tuổi
114.864864865135.135135135250